Så går en Guldvärdering till

Guld är en av de mest värdefulla metallerna. Anledningen är att det bara finns en viss mängd guld i jordskorpan och att brytningen av guld är mycket kostsam. Dessutom är guld en metall som många större investerare spekulerar i. Det sägs ofta att guld är en säker hamn när det stormar på de finansiella marknaderna. När många vill köpa guld går guldpriset upp.

När en guldhandlare köper in guld görs först en guldvärdering. Värderingen är, tillsammans med det aktuella guldpriset och handlarens egna köp- och säljpriser, det som avgör hur mycket man får för sitt guld när man säljer det.

Värderingen är en ganska okomplicerad process. Det är guldets renhet och vikt som är de två faktorer som undersöks vid en värdering. Guldets renhet mäts i karat. Karat ska inte förväxlas med massenheten carat, som används för att mäta vikten på bland annat pärlor och ädelstenar. För guld handlar karat om hur stor del av ett guldsmycke eller en guldtacka som består av rent guld. Guld är en mycket mjuk metall. Det gör att juvelerare ofta använder andra metaller i en legering med guld för att göra smycken mer slitstarka. Ett smycke på 24 karat består enbart av guld. Ett smycke på 18 karat består av guld till tre fjärdedelar. Om ett smycke väger 100 gram och har 18 karat består det alltså av 75 gram rent guld. Av detta kan man enkelt sluta sig till att ett smycke som har 24 karat är dubbelt så värdefullt som ett smycke som har 12 karat.

Nästa steg är att väga guldet. För att väga guld på ett korrekt sätt ska man använda en våg som är certifierad och kontrollerad av en oberoende part. I Sverige är det normalt sett SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som guldhandlarna vänder sig till. Om man vänder sig till en välrenommerad guldhandlare kan man vara i princip hundraprocentigt säker på att vägningen görs korrekt. Innan man går till en juvelerare eller skickar iväg sitt guld till en guldhandlare på nätet ska man dock alltid väga guldet hemma på en köksvåg för att få en ungefärlig uppgift om vad guldet väger.

När så guldhandlaren känner till guldets renhet och vikt multipliceras guldinnehållet i gram med guldhandlarens aktuella köppris. När detta är gjort är guldvärderingen komplett. Värt att notera är att guldpriserna uppdateras dagligen, vilket gör att värderingen kan ge olika resultat beroende på vilken dag den görs. För tyngre guldsmycken med hög karat kan det handla om flera hundralappars skillnad från dag till dag.