Guldprisets förändringar genom historien

Att guld och guldpris alltid har varit en viktig faktor i samhället beträffande olika värden på bland annat valutor och klassificering av övriga ädelmetaller är ett faktum. Guldpriset idag har dock inte varit lika högt och haft samma förhållande till världens olika valutor som för 50-100 år sedan, då det finns flera viktiga faktorer att se till. Med detta kan det sägas, att världsekonomin har blivit mycket mera komplicerad. Hade det helt enkelt inte varit underbart om det bara hade varit guldpris och varje lands innehav av olika stora guldreserver som påverkat detta som tidigare? Då hade utvecklingen dessvärre stannat och detta får inte ske med någon av de faktorer som påverkar dagens penningvärde.

Dock är guldpriset fortfarande ytterst viktigt, då det tillsammans med andra faktorer påverkar olika värden som rör allt ifrån valutor, till det som du får betala för ett vackert smycke som du vill ge bort till någon som du tycker om. Som privatpersoner i enskilda familjer, ses guldet generellt som en metall vilken utgör ett underbart vackert blickfång i de smycken som det används till. I det fallet är det just det fastställda guldpriset samt guldsmedens arbete som påverkar hur mycket du får betala för de olika föremålen.

Så började det hela enligt historiens sägner

När det gäller guld var detta en av de första metallerna som människan lärde sig att använda och bearbeta. Enligt historiens sägner var det Jason som for till Kaukasien för att finna ”det gyllene skinnet”. Detta är en mytomspunnen saga, vilken tros ha sitt ursprung ifrån det Kaukasiska folkets sätt att vaska guld ur floder med hjälp av get-fällar som samlade guldstoftet precis som i dagens moderna vasknings-verk.

Därför ansågs guldet ha mycket lämpliga egenskaper för tillverkning av smycken och prydnader som snabbt fick en klassificering av lyx och ett högt handelsvärde. Detta ska enligt historien ha varit den största faktorn som satte fart på både guldpris och dagens populära investeringar i just guld, då det alltid verkar vara ett bra val för långsiktiga investerare. Det kan dock bli ett platt fall för de som vill göra snabba pengar på ett ibland kraftigt varierande guldpris.

Guldpris – Någonting som förändras varje dag

Det fastställda guldpriset som gäller idag styrs av många faktorer, men det finns två av dessa som är de största och dessa måste du känna till om du är en person som funderar på att investera i guld. Den första faktorn är naturligtvis världsmarknadspriset på guld, men den största faktorn kan mycket väl även vara konkurrensen och de olika handlarnas prissättning. Världsmarknadspriset fastställs från dag till dag via en telefonkonferens och kan variera en eller några tiondelar av en procent från den ena dagen till den andra.

De tider som guldpriset fastställs varje dag är klockan 10.30 och klockan 15.00. Detta görs av guldfixeringen i London, vilken kanske är mera känd som ”London Gold Fixing”. Under lördagar och söndagar sker inga förändringar av guldpriset, utan det ligger stilla fram tills det att börserna öppnar igen på måndagen. När det talas om att konkurrensen kan vara den faktor som påverkar guldpriset i den största utsträckningen, ser man inte till det fastställda guldpriset som världsmarknaden sätter. Här är det uppköparens och säljarens marknad som avgör priset. I de fallen kan det finnas uppköpare som hela tiden betalar upp till 50 procent över dagens gällande guldpris.

Utbudet och användningen av guld

Guld är ett material som är relativt ovanligt i det hänseendet att det är en råvarumineral såväl som en monetär tillgång. Just guld är ett material som har egenskapen av att vara oförstörbar. Detta betyder att allt det guld som har brutits och utvunnits fortfarande existerar i någon form. Det borde generellt sett, enligt den monetära karusellen, sänka priset på guld. Precis som med ett ovanligt frimärke kommer värdet att gå ned, om det framkommer att det finns för många av dem ute på marknaden.

Det beräknas idag att det finns en ofantligt mängd av cirka 170 000 ton guld i hela världen. Då kan du kanske genast konstatera att guld inte är så väldigt ovanligt. Varför har denna mineral ett så pass högt pris? Detta beror på att efterfrågan på guld idag är högre än produktionstakten. Idag är det flera människor i världen som köper guldsmycken och flera som väljer att investera långsiktigt i guld. Allt detta har bidragit till att dagens guldpris ligger högt. Även den oro som finns på den ekonomiska världsmarknaden bidrar till att du ser ett ökande guldpris. Detta med anledning av att guld under många år har ansetts som ett av de bästa investeringsalternativen, som alltid har ökat under ett långsiktigt perspektiv. När den ekonomiska marknaden är instabil, tar investerarna tillflykten till guldet.

Att sälja och köpa guld

Inom detta område finns det många frågor. En av de stora frågorna är när det är bäst att sälja sitt guld och naturligtvis också motsatsen till detta, vilket innebär frågan när det är bäst att köpa guld. Det generella svaret på dessa frågor är enkelt om det bara är så att du ser till att för dagen få så mycket som möjligt i pengar vid en försäljning och likaså se till att få så mycket guld som möjligt vid ett köp. Du ska sälja när guldpriset ligger på topp och köpa när det har nått bottennivån.

Det är dock inte lätt att veta när priset har nått toppen eller botten. Var slutar detta egentligen?Svaret på den frågan är lika enkelt. Det slutar helt enkelt inte, utan det guldpris du ser kommer hela tiden att förändras. Om du måste välja mellan att köpa guld när priset är nere eller att sälja ditt guld när priset har nått toppen, är det alltid ett bättre val att köpa när priset är lågt. Säljer du guld när priset är högt, finns alltid risken att de pengar som du får för ditt guld har ett mycket lägre värde än vad det skulle ha i en stabil ekonomisk situation.