Guldbrev

Guldbrev AB har över 100 000 nöjda kunder i Sverige. Det är inte fy skam för ett så pass specialiserat företag. Guldbrev är en guldhandlare som bedriver sin verksamhet enbart med internet som bas. Hos Guldbrev kan du sälja smycken och guldskrot och få en mycket konkurrenskraftig ersättning.

För att sälja ditt guld till Guldbrev ska du först och främst beställa ett ”guldbrev”. Det är egentligen ett namn för en försändelse som innehåller en säkerhetspåse, i vilken du lägger ditt guld, instruktioner om hur du ska gå tillväga för att skicka guldet till Guldbrev samt ett avtal. Du skickar guldet tillsammans med påskrivet avtal till Guldbrev som en rekommenderad försändelse (REK). Du behöver inte betala något porto, oavsett hur mycket guldet väger. Ser du till att beställa före klockan 16 på en vardag får du hem ditt guldbrev dagen efter. Notera att du inte är förpliktigad att skicka in ett eller flera guldföremål bara för att du har beställt ett guldbrev.

Guldbrev följer samma värderingsprinciper som andra välrenommerade guldhandlare. Företaget har ett tiotal utbildade värderare som genomför guldvärderingen enligt alla konstens regler. Vägningen är alltid exakt, detta eftersom man använder sig av speciella guldvågar som dessutom är kontrollerade av ett opartiskt kontrollorgan. Guldets renhet (karat) bestäms genom bland annat skraptester och kontroller med så kallat kungsvatten. När såväl renhet som vikt är fastställd sätts ett pris på guldet. Priset, som alltid noteras i gram, bestäms av Guldbrevs aktuella köpkurs. Kursen fluktuerar alltid med världsmarknadspriset. När du säljer ditt guld till Guldbrev kan du dock alltid räkna med att din ersättning blir mycket konkurrenskraftig. Du får dina pengar utbetalda direkt till ditt konto eller via en avi. Det bestämmer du helt själv. I samband med utbetalningen får du ett meddelande via SMS eller e-post, beroende på vilken kontaktmetod du har valt